Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 17 (Từ ngày 26/12/2022- 30/12/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(26/12)

·         9h Ban LĐK họp tập thể LĐK

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dự Lễ tuyên dương học sinh đạt giải Olympic và KHKT quốc tế năm 2022 (Hội trường A, Bộ GD và ĐT) (Cả ngày)

 

Thứ Ba

(27/12)

 

·         9h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp Hội đồng thẩm định mở mới CTĐT Sinh dược học cấp Trường. P. 301-T1

·         9h30 Trưởng Khoa dự Hội đồng đánh giá LV Cao học

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Tham dự hội đồng bản vệ luận án TS tại Viện Hải sản, Hải Phòng (Cả ngày)

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         14h30 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp nhóm hoàn thiện hồ sơ ngành Sinh dược học

 

Thứ Tư

(28/12)

 

·         9h Trưởng Khoa họp HĐ xét danh hiệu NGND-NGUT – P 310 T1

·          10h-12h Trưởng Khoa dạy chuyên đề

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy chuyên đề cao học

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại Phòng 430 T1

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn
Thứ Năm

(29/12)

·         8h Trưởng Khoa dự Hội thảo KH tại TT nhiệt đới Việt – Nga

·         11h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp phân công nhiệm vụ bộ phận QL đào tạo ĐH và công tác sinh viên. P. 430 – T1

·         Trưởng Khoa Họp nhóm đề tài ARES (dự kiến)
Thứ Sáu

(30/12)

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy chuyên đề cao học

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học

·         14h Trưởng Khoa dạy Cơ sở STVSV cho Cao học

·         14h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp Bộ môn. P332 – T1 (dự kiến)

Thứ Bảy

(31/12)

··

 

Bài viết liên quan