Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc công tác của Ban LĐK tuần thứ 27 (Từ ngày 06/3/2023-10/3/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(06/3)

·         10h Ban LĐK họp tập thể LĐK và Lãnh đạo CĐ Khoa

·         11h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp với đoàn Olympic SH sinh viên

·         9h. P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp Bộ môn. P. 332 T1.

·

·         14h – 17h Trưởng Khoa tiếp cán bộ – P 429 T1

·         15h – 18h Trưởng Khoa dạy PPLNCKHSS – P 301 T4

·         14h – 17h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung họp tổ công tác về Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y Sinh

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại P.430 T1

 

 

Thứ Ba

(07/3)

 

·         9h-12h Trưởng Khoa dạy TA học thuật cho CH – P 513 T5

·         9 h – 12 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy môn Các nguyên lý của sinh học bảo tồn, P313, T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dự HĐ BVLV Cao học

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn tHành Nam Tham gia Hội nghị quốc tế tại Đại học Tokyo, Nhật Bản từ 07/3 đến hết ngày 10/3/2023

·         Trưởng Khoa Dự HĐ BVLV Cao học – P 327 T1

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dự Hội thảo Y Dược

·

 

Thứ Tư

(08/3)

 

·         7h-10h Trưởng Khoa dạy dạy PPLNCKHSS – P 301 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Hội đồng Vinmec

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

Thứ Năm

(09/3)

·         8h30 Trưởng Khoa họp công tác GVCN

·         9h Trưởng Khoa dự HĐ BV LV Cao học

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·         13h-16h Trưởng Khoa dạy VSV học ứng dụng – P 311 T5

·         14h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp giao ban Trường

Thứ Sáu

(10/3)

··         13h-16h Trưởng Khoa dạy VSV học ứng dụng – P311 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

Bài viết liên quan