Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 37 của Ban LĐK (Từ ngày 16/5/2022 -21/5/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(16/05)

·      Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dự hội đồng nghiệm thu sách tại P401 –T1 (8h30) và họp triển khai khung sinh dược tại VPK (10h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tại giảng đường 309 –T5 (9h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Bộ môn (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy phương pháp luận trong NCKHSS tại giảng đường 302 –T5 (15h00 -18h00)

 

Thứ Ba

(17/05)

 

·      Trưởng Khoa dự Hội thảo PTN Trọng điểm tại P421 –T1 (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham dự Hội thảo “Sinh vật biến đổi gen và cuộc sống”

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn và dự Hội thảo KH

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dự hội đồng Cao học tại P323 – T1 (9h00)

·      Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam – Phạm Thế Hải dự lấy phiếu quy hoạch PTN Trọng điểm tại P421 –T1 (15h30)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 CNTN tại giảng đường 311 –T5 (13h00 -15h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc với ĐH Tôn Đức Thắng (online) (14h00)

 

Thứ Tư

(18/05)

 

·      Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp hội đồng KHĐT Trường tại P418 –T1 (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2022 tại P418 –T1 (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh chuyên ngành tại P401 –T5 (9h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam – Nguyễn Văn Vịnh tham dự buổi “Giới thiệu chuyên ngành khoa Sinh học” tại HT tầng 7 – T1 (14h00)
 

Thứ Năm

(19/05)

 

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 301 –T5 (10h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh chuyên ngành tại P309 –T5 (9h00 -12h00)

·      Ban LĐK họp Chi bộ tại P418 –T1 (14h00)
Thứ Sáu

(20/05)

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 401 –T5 (07h00 -10h00) và dạy tại giảng đường 403 –T5 (10h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng 19 Lê Thánh Tông

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1 và dạy tiếng Anh chuyên ngành tại giảng đường 111 –T5 (10h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề Cao học

·      Trưởng Khoa họp Ban tổ chức IBO tại VPK (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy cao học tại P327 –T1 (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K64 CNTN tại giảng đường 403 –T5 (15h00 -18h00)

Thứ Bảy

(21/05)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy Cao học K30 (9h00)·

 

Bài viết liên quan