Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 30 của Ban LĐK (Từ ngày 28/3/2022 -01/4/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(28/03)

·      Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 202 –T4 (7h00 – 9h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tại giảng đường 302 –T5 (15h00 -18h00) và dự Seminar online (19h00)
 

Thứ Ba

(29/03)

 

·      Ban LĐ làm việc tại Khoa·      Trưởng Khoa họp nhóm đề tài Quốc Chí tại VPK (15h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp tại Bộ Công thương (13h30) và họp về dự án ARES mới online

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 CNKHTN (13h00 -15h00)

 

Thứ Tư

(30/03)

 

·      Trưởng Khoa họp tổ công tác của Trường (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy lớp K64 SH tại giảng đường 204 –T4 (9h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Năm

(31/03)

 

·      Trưởng Khoa dạy tại giảng đường (7h00 – 9h00) và dạy ở giảng đường 303 –T5 (10h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp xét các đề xuất Biofund tại VPK (9h00 -10h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp xét học vụ SĐH tại P401 –T1 (10h00)

·      Trưởng Khoa dự bảo vệ TS tại Học viện Hàn lâm KH & CN (14h00)

·      Trưởng Khoa họp tuyển dụng

Thứ Sáu

(01/4)

·      Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 403 –T5 (7h00 -10h00) và dạy tại giảng đường 401 –T5 (10h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng SH 19 Lê Thánh Tông

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K64 CNTN tại giảng đường 403 –T5 (15h00 -18h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng SH 19 Lê Thánh Tông

Bài viết liên quan