Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 29 của Ban LĐK (Từ ngày 21/3/2022 -25/3/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(21/03)

·      Trưởng Khoa dạy (7h00 – 9h00) và dự nghiệm thu sách online (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp bộ môn tại P332 –T1 (9h00) và họp Bộ phận QL Đào tạo Khoa tại P430 –T1 (10h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải nghiệm thu sạch chuyên khảo (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tại giảng đường 302 –T5 (15h00 -18h00)
 

Thứ Ba

(22/03)

 

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh – Nguyễn Thành Nam dự hội đồng chấm luận án TS tại P418 –T1 (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy  tại giảng đường 201 – T4 (9h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp hội đồng chấm luận án TS online (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 CNKHTN (13h00 -15h00) và họp hội đồng nghiệm thu khung CTĐT ngành Sinh học theo đinh mức KTKT

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự PhD committee online NCS.Trần Mỹ Hạnh (15h00)

 

Thứ Tư

(23/03)

 

·      Trưởng Khoa họp đánh giá đề cương ThS tại Bộ môn (8h30)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·      Ban LĐ họp Chi bộ (14h00) (dự kiến)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp biên soạn ngành Sinh dược học (14h00)

 

Thứ Năm

(24/03)

 

·      Trưởng Khoa dạy tại giảng đường (7h00 – 9h00) và dạy ở giảng đường 303 –T5 (10h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 QT (10h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·      Ban LĐ làm việc tại Khoa
Thứ Sáu

(25/03)

·      Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 403 –T5 (7h00 -10h00) và dạy tại giảng đường 401 –T5 (10h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng 19 Lê Thánh Tông

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp với Khoa MT tại P405 –T2 (9h00) và trực tại P430 –T1

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K64 CNTN tại giảng đường 403 –T5 (15h00 -18h00)

Bài viết liên quan