Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 24 của Ban LĐK (Từ ngày 14/2/2022 -18/2/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(14/02)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Bộ môn tại P332 –T1 (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy lớp CNSH CLC K64 online (9h00)

·      Trưởng Khoa dạy online (12h00 -15h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

 

Thứ Ba

(15/02)

 

·      Trưởng Khoa họp nhóm Quốc Chí (dự kiến) (10h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy hệ chuẩn online (9h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 CNTN online (13h00 -15h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy hệ CLC online (15h00 -18h00)

 

Thứ Tư

(16/02)

 

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy lớp SH K64 online (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Năm

(17/02)

 

·      Trưởng Khoa dạy online (10h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 QT online (10h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy hệ CNSH CLC online (13h00 -16h00)

·      Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Công tác đào tạo với BGH tại P301 –T1 (14h00)
Thứ Sáu

(18/02)

·      Trưởng Khoa dạy online (7h00 -9h00) và (10h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy lớp CNTN K64 online (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy Tiếng Anh cho cao học online (14h00 -17h00)

Bài viết liên quan