Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 18 của Ban LĐK (Từ ngày 04/12/2022 – 09/01/2022)

 

NgàySángChiều
 

Thứ Hai

(04/01)

·    Nghỉ lễ Tết Dương lịch
 

Thứ Ba

(05/01)

 

·      Trưởng Khoa dự hội đồng Cao học online (8h30)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1 và làm việc nhóm chuyên môn

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn và dạy chuyên đề Vi sinh (16h00 -18h00)
 

Thứ Tư

(06/01

 

·      Ban LĐ làm việc tại Khoa·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học online (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp với Ban Thư ký ngành mới tại VPK (14h00)

 

Thứ Năm

(07/01)

 

·      Ban LĐK họp lớp Quản lý cấp phòng online (8h00)·      Ban LĐK họp lớp Quản lý cấp phòng online (14h00)
Thứ Sáu

(08/01)

·      Ban LĐK họp lớp Quản lý cấp phòng online (8h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1 (8h00)

·

·      Ban LĐK họp lớp Quản lý cấp phòng online (14h00)

Bài viết liên quan