Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 16 (Từ ngày 21/12/2020 -25/12/2020)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 15 từ ngày 21/12/2020 – 25/12/2020)

 

NgàySángChiều
Thứ Hai

(21/12)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp bộ môn tại P323 –T1 (9h00)·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp tại nhà xuất bản giáo dục (14h00)
Thứ Ba

(22/12)

·       Trưởng Khoa họp Quốc chí tại ĐHQGHN (8h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự triển lãm tại Trung tâm HNQG

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Tư

(23/12)

 

·       Trưởng Khoa họp hội đồng NCS tại Viện Hàn Lâm KH và CN (8h30)·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự bài giảng đại chúng tại hội trường tầng 7 (16h00)
 

Thứ Năm

(24/12)

 

·       Trưởng Khoa họp Đảng ủy tại P301 (8h30)·       Trưởng Khoa dạy chuyên đề (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh chuyên ngành tại giảng đường 403 –T5 (13h00 -16h00)

Thứ Sáu

(25/12)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học tại P323 –T1 (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       Trưởng Khoa dạy cao học tại Bộ môn (14h00)

Bài viết liên quan