Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 15 (Từ ngày 14/12/2020 – 18/12/2020)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 15 từ ngày 14/12/2020 – 18/12/2020)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(14/12)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn·       Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp công tác đào tạo và tuyển sinh tại P418 –T1 (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K64 QT tại giảng đường 306 –T5 (16h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải thẩm định sản phẩm đề tài tại P441B –T1 (13h30)

Thứ Ba

(15/12)

·       Trưởng Khoa đi công tác với Sở giáo dục Hà nội (cả ngày)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải tham gia cùng đoàn của trường thị sát tòa nhà HT1 và HT2 ở Hòa Lạc

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Tư

(16/12)

 

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy cao học tại P327 –T1·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự hội thảo KLEPT (14h00)
 

Thứ Năm

(17/12)

 

·       Trưởng Khoa dạy chuyên đề tại P429 –T1 (8h00)·       Trưởng Khoa họp Đảng ủy (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh chuyên ngành tại giảng đường 403 –T5 (13h00 -16h00)

Thứ Sáu

(18/12)

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 503 –T3 (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học tại P323 –T1 (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy chuyên đề tại P508 –T3 (14h00)

Bài viết liên quan