Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 15 của Ban LĐK (Từ ngày 13/12/2021 -19/12/2021)

NgàySángChiều
 

Thứ Hai

(13/12)

·   Trưởng Khoa dạy online (10h00)

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Bộ môn tại P332 –T1 (9h30)

·         P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Ba

(14/12)

 

·   Trưởng Khoa họp Hội đồng QG tại ĐHGGHN (8h30) và dạy online (10h00)

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc với Ban Thư ký xây dựng ngành mới tại VPK (8h30)

·   P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1 và làm việc nhóm chuyên môn

·      Trưởng Khoa họp nghiệm thu sách tại P301 –T1 (15h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K65 QT online (13h00 – 15h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh chuyên ngành (13h00 -15h00) và dạy chuyên đề Vi sinh (16h00 -18h00)

 

 

Thứ Tư

(15/12)

 

·   Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp công tác đào tạo online (8h00)

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học online (9h00)

·   P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh chuyên ngành (9h00 -12h00)

·   Trưởng Khoa họp xây dựng định mức cho CTĐT tại P301 –T1 (14h00)
 

Thứ Năm

(16/12)

 

·   Trưởng Khoa dự Lễ khai giảng hệ đào tạo SĐH

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 SH (10h00 -12h00)

·   P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy cao học online (14h00 -17h00)

·

Thứ Sáu

(17/12)

·    Ban LĐK họp Trưởng đơn vị (dự kiến online) (8h30)

·    P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·   Trưởng Khoa dạy cao học online (14h00)

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học online (9h00)

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng Sinh học

Thứ 7

(18/12)

·    P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy Côn trùng học đại cương online (8h00 -11h00)
Chủ nhật

(19/12)

·    P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề Cao học online (8h00 -11h00)

 

Bài viết liên quan