Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 13 (Từ ngày 30/11/2020 – 04/12/2020)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 13 từ ngày 30/11/2020 – 04/12/2020)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(30/11)

·       Trưởng Khoa đi công tác tại Sở Giáo dục và ĐT Hà nội (cả ngày)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự họp nâng lương tại P418 –T1 (10h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự hội đồng tại Bộ KHCN

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K64 QT tại giảng đường 306 –T5 (16h00)

Thứ Ba

(01/12)

·       Trưởng Khoa dự khai giảng SĐH và gặp mặt giảng viên (8h30)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1 và làm việc nhóm chuyên môn

·       Trưởng Khoa dạy đội tuyển chuyên KHTN tại Lương Thế Vinh

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải àm việc nhóm chuyên môn

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp về công tác đào tạo tại P418 –T1  (14h00)

 

Thứ Tư

(02/12)

 

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 203 –T4 (7h00 – 10h00) và họp Đảng ủy Trường (8h30)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy cao học tại P327 –T1

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa
 

Thứ Năm

(03/12)

 

·       Trưởng Khoa dự hội nghị tập huấn công tác Đảng tại Hòa Lạc (cả ngày)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự hội đồng của Trung tâm ươm tạo công nghệ tại Hòa Lạc (dự kiến)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề tại P323 –T1 (9h00)

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa
Thứ Sáu

(04/12)

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 509 –T3 (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học tại P323 –T1 (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       Ban LĐ họp các đơn vị (dự kiến)

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 301 –T5 (16h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy chuyên đề tại P508 –T3 (14h00)

Bài viết liên quan