Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 12 của Ban LĐK (Từ ngày 22/11/2021 – 27/11/2021)

NgàySángChiều
 

Thứ Hai

(22/11)

·   Trưởng Khoa dạy online (10h00)

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp bộ môn tại P332 –T1 (9h30)

·         Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp đề tài Quốc Chí (14h00)

·         P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc với đối tác

 

Thứ Ba

(23/11)

 

·   Trưởng Khoa dạy online (10h00)

·   P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

·         P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·        P.Trường Khoa  Nguyễn Văn Vịnh dạy K 65QT (online) (13h00 -15h00)

 

 

Thứ Tư

(24/11)

 

·   P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy thực hành K64 CNSH – CLC online (7h00 -9h00)

·  P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy cao học K29 online, Địa lý Động vật học (15h00)

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K64 CNSH online (13h00 – 16h00)

 

Thứ Năm

(25/11)

 

·    P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy chuyên đề K63 online (9h00 -12h00)

·    P. Trưởng Khoa N.T. Nam dạy online K65 SH (10h00 -12h00)

 

·   Trưởng Khoa dạy online (13h00)

·   P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy Cao học online (14h00 -17h00)

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K63 QT online (15h00 -18h00)

·   P. Trưởng Khoa N.V. Vịnh dạy chuyên đề cao học (online)

Thứ Sáu

(26/11)

·         Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp hội đồng chức danh cơ sở tại P301 –T1 (cả ngày)

·         P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·         P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp thẩm định kết quả thực hiện gói thầu 1 “Dự án Nội đồng – Tổng cục Thủy sản” (8h30)

·         P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K64 SH online (9h00 –12h00)

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng Sinh học
Thứ 7

(27/11)

·         Trưởng Khoa học nghiệp vụ (trực tuyến)

 

 

Bài viết liên quan