Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 09 của Ban LĐK (Từ ngày 01/11/2021 – 06/11/2021)

NgàySángChiều
 

Thứ Hai

(01/11)

·  Trưởng Khoa 10h00 Dạy trực tuyến

·  P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam 9h00: Họp Bộ môn. P 332 nhà T1

 

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến(16h)

·       P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải (14h) đi khảo sát hội trường chuẩn bị HNKH của Khoa

 

Thứ Ba

(02/11)

 

Trưởng Khoa và các Phó Trưởng Khoa Họp thủ trưởng đơn vị(8h30-9H30)

·  Trưởng Khoa (10h-12h) Dạy trực tuyến

·  P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải (9h) dự Hội đồng NCS cấp cơ sở tại ĐHBK Hà Nội

·  P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam 9h30: tham gia Tiểu ban đánh giá hồ sơ chuyên môn NCS chuyên ngành Động vật học đợt 2.2021. P.332 nhà T1.

 

·       Trường Khoa 15h00 Họp quốc chí (VPK)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải (13h30) đánh giá để cương NCS tại Bộ môn

 

Thứ Tư

(03/11)

 

·  P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Đi công tác Cao Bằng đến hết thứ Sáu (5.11.2021)

·  P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Làm việc nhóm chuyên môn

·  P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam 9h00: Dạy cao học K29 online, Đa dạng sinh học và Bảo tồn

·  P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam (15h)  Dạy cao học K29 online, Địa lý Động vật học
 

Thứ Năm

(04/11)

 

·  Trưởng Khoa 8h00 Dự hội nghị Khoa học Trường

·  P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Dự HNKH Trường ĐHKHTN – tầng 7 nhà T1

·     P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam (8h00) Dự phiên toàn thể Hội nghị khoa học Trường ĐH KHTN – tầng 7 nhà T5. 10h-12h: dạy online K65 SH, ĐVH ĐVCXS

·  Trưởng Khoa 13h-14h00 Dạy trực tuyến

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thế Hải (13h) dạy Scientific Research cho K63QTS (online).Đi kiểm tra công tác chuẩn bị HNKH của Khoa

·       P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam (15h-18h): Dạy online K63 QT, Marine Biology (Sinh học biển)

Thứ Sáu

(05/11)

·       Trưởng Khoa 8h00 Dự hội nghị Khoa học Tiểu ban Sinh học (cả ngày)

·       P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Dự HNKH Khoa Sinh học (STEM 2021) (cả

ngày). (9h-12h)dạy PPLNCKH – K64CNSH (online)

·       P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam (8h00: Dự Hội nghị khoa học quốc tế Khoa Sinh học. Trung tâm văn hóa ULIS – Sunwa, ĐHQGHN – cả ngày.

 

·
Thứ 7

(06/11)

·       Trưởng Khoa học nghiệp vụ (trực tuyến)

·       Phó Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy Côn trùng học đại cương (online) 8 h – 11 h

 

Bài viết liên quan