Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 06 (Từ ngày 12/10/2020 -16/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 06 từ ngày 12/10/2020 – 16/10/2020)

 

NgàySángChiều
Thứ Hai

(12/10)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp Bộ môn (8h00)·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh học lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp GVCC đến hết ngày 21/10/2020

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc với Sở KHCN Hà nội

Thứ Ba

(13/10)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T5 (13h00 -15h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

 

Thứ Tư

(14/10)

 

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 203 –T4 (7h00 – 10h00)·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T2 (13h00 – 15h00)
 

Thứ Năm

(15/10)

 

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T2 (7h00 -8h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề SV tại P325 –T1 (8h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tại giảng đường 308 –T5 (9h00 -12h00)

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa
Thứ Sáu

(16/10)

·       Trưởng Khoa họp hội đồng tại ĐHSP Hà nội (8h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh đi công tác tại Cà Mau

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự kỷ niệm 45 năm thành lập Viện CNSH và dạy tại giảng đường 508 –T3 (10h00 -12h00) (dự kiến)

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 301 –T5 (16h00 – 18h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải tiếp tục dự kỷ niệm 45 năm thành lập Viện CNSH

 

Bài viết liên quan