Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 05 (Từ ngày 05/10/2020 – 10/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 05 từ ngày 05/10/2020 – 10/10/2020)

 

NgàySángChiều
Thứ Hai

(05/10)

·       Họp Thủ trưởng các đơn vị (8h30)·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn
Thứ Ba

(06/10)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T5 (13h00 -15h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tại giảng đường 505 –T3 (13h00 -16h00)

 

Thứ Tư

(07/10)

 

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 203 –T4 (7h00 – 10h00)·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T2 (13h00 – 15h00)
 

Thứ Năm

(08/10)

 

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T2 (7h00 -8h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề SV tại P325 –T1 (8h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tại giảng đường 308 –T5 (9h00 -12h00)

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa
Thứ Sáu

(09/10)

·       Trưởng Khoa đi công tác đến hết 10/10

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1 và dạy tại giảng đường 508 –T3 (10h00 -12h00) (dự kiến)

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 301 –T5 (16h00 – 18h00)

 

Thứ Bảy

(10/10)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh đón sinh viên K65 nhập  học·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh gặp mặt sinh viên khoa Sinh K65 tại Ký túc xá Mễ Trì (14h00)

 

Bài viết liên quan