Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 03 (Từ ngày 21/9/2020 -25/9/2020)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 03 từ ngày 21/9/2020 – 25/9/2020)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(21/9)

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành dạy tại giảng đường 301 –T5 (13h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

Thứ Ba

(22/9)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T5 (13h00 -15h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học tại P325 –T1 (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tại giảng đường 505 –T3 (13h00 -16h00)

 

Thứ Tư

(23/9)

 

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 203 –T4 (7h00 – 10h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tại giảng đường 512 –T4

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành dạy giảng đường 105 –T5 (9h00 -11h50)

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T2 (13h00 – 15h00)
 

Thứ Năm

(24/9)

 

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T2 (7h00 -8h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề SV tại P325 –T1 (8h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự hội đồng nghiệm thu đề tài tại Sở KHCN HN

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy tại giảng đường 311 –T5 (15h00)
Thứ Sáu

(25/9)

·       Trưởng Khoa họp hội đồng đào tạo Trường (10h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học tại P325 –T1 (8h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành dạy P501 –T3 (8h00 -10h50)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1 và dạy tại giảng đường 508 –T3 (10h00 -12h00)

·       Ban LĐ Khoa họp Chi bộ  tại P428 –T1 (14h00)

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 301 –T5 (16h00 – 18h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành dạy P501 –T3 (13h00 -15h50)

 

 

Bài viết liên quan