Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 02 của Ban LĐK (Từ ngày 13/9/2021 -18/9/2021)

 

NgàySángChiều
Thứ Hai

(13/9)

·      Trưởng Khoa dạy online (10h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K64 CLC (lớp 1) online (7h00 -9h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh làm việc tại 334 Nguyễn Trãi

·      Trưởng Khoa dạy online (16h00 -18h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy K64 QT online (16h00 -18h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K64 CLC (lớp 2) online (13h00 -15h00)

Thứ Ba

(14/9)

·      Trưởng Khoa dạy online (10h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 – T1 (nếu cần)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia họp với Lãnh đạo Trường về phương án giảng dạy các học phần thực tập, thực tế online (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy K65 CNTN online (15h00 – 18h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại Khoa

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy online (13h00 – 15h00)

 

Thứ Tư

(15/9)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại Khoa

·      Trưởng Khoa họp hội đồng tuyển sinh ĐH (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự PhD committee dự án ARES

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học K29 online (15h00 -17h00)

Thứ Năm

(16/9)

 

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy K64 CNTN online (9h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 SH online (10h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh làm việc tại 334 Nguyễn Trãi

·      Trưởng Khoa dạy online (13h00 -16h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K63 QT online (15h00 -18h00)

Thứ

Sáu

(17/9)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 – T1 (nếu cần)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại Bảo tàng Sinh học

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học online (15h00 -17h00)
Thứ Bảy

(18/9)

·      Họp BLĐ Khoa·

 

Bài viết liên quan