Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 01 (Từ ngày 07/9/2020 -11/9/2020)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 01 từ ngày 07/9/2020 – 11/9/2020)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(07/9)

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc tiếp nhận TB dự án TCNL cho TTNCKHSS (14h30)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành dạy tại giảng đường 301 –T5 (13h00)

Thứ Ba

(08/9)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T5 (Tiết 6 -7)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tại giảng đường 505 –T3

 

Thứ Tư

(09/9)

 

·       Trưởng Khoa họp với BGH

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh công tác tại Hoài Đức – Hà nội

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tại giảng đường 512 –T4

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành dạy tại giảng đường 105 –T5 (9h00 – 11h50)

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T5 (Tiết 6 -7)

 

 

Thứ Năm

(10/9)

 

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T2 (Tiết 1 -2)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh đón sinh viên tuyển thằng tại giảng đường tầng 7 –T5 (8h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tại giảng đường 308 –T5

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành làm việc ở 19 Lê Thánh Tông (8h30)

·       Trưởng Khoa họp với BGH

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K62 QT tại giảng đường 311 –T5 (15h00)

 

Thứ Sáu

(11/9)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp ở Bộ KHCN (dự kiến)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 301 –T5 (Tiết 9 – 10)

 

Bài viết liên quan