Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Khoa tuần thứ 45 (Từ ngày 12/7/2021 -17/7/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai (12/7)–                     Trưởng Khoa đi công tác đến hết ngày 17/7

–                     P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh làm việc nhóm kiểm định tại P428 (cả ngày)

–         P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn
Thứ Ba (13/7)–                   P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam – Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1–         P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy cao học online (16h00 –18h00)
Thứ Tư (14/7)–         Ban LĐ làm việc tại Khoa–         P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp hội đồng tuyển dụng online (15h30)

–         P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy cao học online (16h00 –18h00)

Thứ Năm (15/7)–         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc với Ban thư ký xây dựng ngành mới tai VPK (dự kiến) (8h30)–               –   P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy cao học online (16h00 –18h00)
Thứ Sáu (16/7)–         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam – Nguyễn Văn Vịnh và Phạm Thế Hải tham gia họp kiểm định AUN ngành CNSH tại P418 –T1 (8h30)–         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tang 19 Lê Thánh Tông
Thứ Bảy

(17/7)

–         P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải tham dự Hội thảo Quốc tế AP-ISMET 2021 online–         P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải tham dự Hội thảo Quốc tế AP-ISMET 2021 online

Bài viết liên quan