Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác của Ban lãnh đạo Khoa tuần thứ 42 (Từ ngày 21/6/2021 -25/6/2021)

 

NgàySángChiều
Thứ Hai

(21/6)

·       Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp trực tuyến về tập huấn tổng kết năm học (9h00)

·       Trưởng Khoa chấm KLTN (10h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự hội đồng bảo vệ KLTN bộ môn

·       Trưởng Khoa chấm KLTN trực tuyến tại P441B (13h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp nhóm chuẩn bị hồ sơ xây dựng đề án ngành khoa học cơ bản tại P430 –T1 (14h30)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự hội đồng bảo vệ KLTN bộ môn

Thứ Ba

(22/6)

·       Trưởng Khoa chấm KLTN trực tuyến tại P441B (8h30)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự hội đồng bảo vệ KLTN bộ môn

·       Trưởng Khoa chấm KLTN trực tuyến tại P441B (13h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp kiểm tra tiến độ đề tài năm 2020 (15h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự hội đồng bảo vệ KLTN bộ môn

 

Thứ Tư

(23/6)

 

·       Trưởng Khoa chấm KLTN trực tuyến tại P441B (8h30)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp nhóm kiểm định (10h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia họp xây dựng đề án ngành Khoa học cơ bản Online (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự hội đồng bảo vệ KLTN bộ môn

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự hội đồng bảo vệ KLTN bộ môn
 

Thứ Năm

(24/6)

 

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dự hội đồng bảo vệ KLTN online (8h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy IBO

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy IBO
Thứ

Sáu

(25/6)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng Sinh học

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng Sinh học

 

Bài viết liên quan