Tin tức

GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH KHOA SINH HỌC

CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN CÔNG CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BUỔI GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH KHOA SINH HỌC

(Kèm theo Công văn số:  34 /KSH ngày 07 tháng 04 năm 2021)

1.34- GIOI THIEU CHUYEN NGANH CHO SINH VIEN CQ NAM 2021

STTThời gianNội dungPhụ trách
1.13h30 – 14h10Chuẩn bị sảnh tầng 7, nhà T5:

Chuẩn bị các bàn đón tiếp, giới thiệu thông tin về Bộ môn.

– Ban tổ chức

– Các bộ môn

2.13h30 – 14h10Trong hội trường:

Đón tiếp khách mời/Văn nghệ chào mừng/ Khai mạc

– Ban tổ chức

– Ban lãnh đạo khoa

3.14h10 – 14h20Giới thiệu chung về Khoa Sinh họcĐại diện Ban lãnh đạo khoa
4.14h20 – 16h06Giới thiệu của các Bộ mônCác bộ môn

(Chi tiết gửi kèm)

5.16h06 – 17h00Giải đáp và trao đổi các thông tin liên quan của sinh viên.– Ban lãnh đạo khoa

– Thủ trưởng các đơn vị

– Các Thầy, Cô

– Ban tổ chức

6.17h05 – 17h50Trao đổi ngoài sảnh tại các bàn thông tinCác bộ môn

Lưu ý:

– Các bộ môn gửi file báo cáo và tên của báo cáo viên cho Ban tổ chức  (thanhtran@hus.edu.vn)  chậm nhất là 09 giờ sáng ngày 13/04/2021.

Bàn thông tin:

– Mỗi bộ môn có một bàn thông tin đặt tại sảnh ngoài tầng 7, nhà T5 để cung cấp thông tin dưới dạng tờ rơi, trao đổi trực tiếp. Các em sinh viên đang học ở bộ môn, học viên cao học, nghiên cứu sinh của các đơn vị có thể tham gia cùng.

– Luôn duy trì người trực tại bàn thông tin/Tập trung vào sau buổi giới thiệu/ Duy trì trong khoảng 35 phút.

– Nội dung tờ rơi: Do các Bộ môn thiết kế phù hợp với nội dung chương trình

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH KHOA SINH HỌC

Thời gian: 13h30 – 17h50 ngày 13/4/2021 (thứ Ba)

Địa điểm: Hội trường và sảnh ngoài tầng 7 nhà T5.

 

STTThời gianNội dung
1.13h30 – 13h45Chuẩn bị bàn thông tin
2.13h30 – 14h00Đón tiếp khách mời/Văn nghệ chào mừng
3.14h00 – 14h10Khai mạc/ Giới thiệu khách mời/ Nội dung chương trình
4.14h10 – 14h20Giới thiệu Khoa Sinh học
  Phần giới thiệu của các Bộ môn
5.14h20 – 14h30Bộ môn Vi sinh học
6.14h32 – 14h42Bộ môn Động vật học ứng dụng
7.14h44 – 14h54Bộ môn Di truyền học
8.14h56 – 15h06Bộ môn Động vật học và Bảo tồn
9.15h08 – 15h18Bộ môn Sinh lý học và Sinh học người
10.15h20 – 15h30Bộ môn Sinh thái học
11.15h32 – 15h42Bộ môn Hóa sinh học và Sinh học phân tử
12.15h44 – 15h54Bộ môn Khoa học thực vật học
13.15h56 – 16h06Bộ môn Sinh học tế bào
  Phần tọa đàm
14.16h10 – 17h00Tọa đàm:”Giải đáp và trao đổi các thông tin liên quan của sinh viên”
15.17h15 – 17h50Trao đổi ngoài sảnh tại các Bàn thông tin

 

KHOA SINH HỌC

Bài viết liên quan