Giải thưởng Khoa học Công nghệ

Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019

Trường đại học Khoa học Tự nhiên nhận được công văn số 1136/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 19/4/2019 của Đại học quốc gia Hà Nội về việc giới thiệu các tổ chức, cá nhân đề nghị xét tặng Giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2019 theo tinh thần của các công văn số 1472/BGDĐT-KHCNMT ngày 08/04/2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo và công văn số 1042/BTNMT-TCMT ngày 11/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Đây là giải thưởng chính thức của Bộ TN&MT được xét tặng 2 năm một lần nhằm phát triển mạnh mẽ phong trào bảo vệ môi trường cũng như ghi nhận, động viên các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường, quản lý tài  nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu (chi tiết trong file gửi kèm)

120 – GIOI THIEU DE NGHI XET TANG GIAI THUONG MT VIET 2019

 

Bài viết liên quan