Giải thưởng Khoa học Công nghệ

Giải thưởng APEC về đổi mới, nghiên cứu và giáo dục (ASPIRE 2019)

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được công văn số 1013/BKHCN-HTQT ngày 11/4/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề cử ứng viên tham gia giải thưởng APEC về đổi mới, nghiên cứu và giáo dục (ASPIRE 2019). Thông tin chi tiết về giải thưởng trong file gửi kèm.

CV 1182 DHQGHN-KHCN

Bài viết liên quan