Tin tức

Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2022

Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2022 trong khoảng từ 20 đến 26,45 điểm

http://hus.edu.vn/tin-tuc-su-kien/dao-tao-tuyen-sinh/diem-trung-tuyen-vao-truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-nam-2022-trong-khoang-tu-20-den-26-45-diem-91602.html#.YyMEXSWlYlQ

Ngày 18/9/2022 (Chủ nhật) tân sinh viên sẽ nhập học. Trong hai ngày 19 và 20/9/2022, tân sinh viên sẽ tập trung ở Khoa để có những tư vấn, hướng dẫn cần thiết trong suốt thời gian học. Ngày 21/9/2022, sinh viên K67 sẽ học tập chính thức trên giảng đường.

Bài viết liên quan