Đào tạo Đại học

Quy chế đào tạo đại học

Kính mời thầy cô và sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm!  Download file Xem thêm

Nộp hồ sơ miễn, giảm học phí HKI 2015-2016

Kính mời thầy cô và sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm!  Download file Xem thêm

Một số công tác HS-SV đầu năm học 2015-2016

Kính mời thầy cô và sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm! Download file Xem thêm

Hướng dẫn và mẫu Khóa luận tốt nghiệp 2016

Kính mời thầy cô và sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm.  Download file Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC TẾ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC – NGÀNH SINH HỌC

Tóm tắt yêu cầu của chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                      162 tín chỉ – Khối kiến thức... Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC – NGÀNH SINH HỌC

1.   Tóm tắt yêu cầu của chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                           166 tín chỉ –... Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC-NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tóm tắt yêu cầu của chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:                                    138 tín chỉ – Khối... Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC-NGÀNH SINH HỌC

1.   Tóm tắt yêu cầu của chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                                136 tín chỉ... Xem thêm