Danh sách cán bộ Bộ môn

TS. Nguyễn Thùy Liên

TS. Nguyễn Thùy Liên

Vị trí công tácGiảng viên chính
Số điện thoại0983329315
Emailnguyenthuylien@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 229, nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạy- Thực vật học
- Hệ thống học thực vật
- Thực vật và con người
- Thực vật ứng dụng
- Đa dạng sinh học và bảo tồn
- Sinh học đại cương
- Tảo học
- Hệ thống và tiến hóa Tảo theo quan niệm hiện đại
Hướng nghiên cứu- Tảo học
- Đánh giá môi trường
- Đa dạng sinh học và bảo tồn