Danh sách cán bộ Bộ môn

TS. Nguyễn Hoài An

TS. Nguyễn Hoài An

Vị trí công tácNghiên cứu viên
Số điện thoại0379091589
Emailnguyenhoaian@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 229, nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạy- Thực vật học (phần Hình thái và giải phẫu Thực vật)
- Sinh học đại cương
- Môi trường và phát triển
- Frontier in Biology
Hướng nghiên cứu- Giải phẫu thực vật
- Sự phát triển hình thái thực vật
- Công nghệ sinh học Thực vật
- Di truyền thực vật
- Công nghệ chỉnh sửa gen