Danh sách cán bộ Bộ môn

TS. Đỗ Thị Xuyến

TS. Đỗ Thị Xuyến

Vị trí công tácTrưởng bộ môn
Số điện thoại0375794776
Emailxuyendoiebr@gmail.com
Phòng làm việcPhòng 229, nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạy- Thực vật học
- Đa dạng sinh học
- Cơ sở Sinh thái học thực vật
- Thực vật và ứng dụng
- Đa dạng thực vật
- Thực vật hạt trần
- Hệ sinh thái rừng