Danh sách cán bộ Bộ môn

ThS. Nguyễn Anh Đức

ThS. Nguyễn Anh Đức

Vị trí công tácNghiên cứu viên
Số điện thoại0366170456
Emailnguyenanhduc@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 229, nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạy- Thực tập thiên nhiên
- Các phương pháp nghiên cứu đa dạng thực vật
- Hệ thống học thực vật
- Thực vật học
Hướng nghiên cứu- Nghiên cứu hệ thực vật, cấu trúc thảm thực vật và tài nguyên thực vật
- Nhận dạng một số loài thực vật trong tự nhiên
- Nghiên cứu bảo tồn loài và hệ sinh thái thực vật