Danh sách cán bộ Bộ môn

PGS. TS. Lê Xuân Tuấn

PGS. TS. Lê Xuân Tuấn

Vị trí công tácGiảng viên cao cấp
Emailtuan.mangrove@gmail.com
Phòng làm việc Phòng 227, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Hướng nghiên cứuSinh thái học và sinh học môi trường
Sinh thái học biển
Hệ sinh thái rừng ngập mặn