Văn bản liên quan

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Khoa Sinh học, ĐHKHTN với Viện Sinh học phân tử – Academia Sinica, Đài Loan

Từ năm 2018, Khoa Sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã ký kết biên bản hợp tác với Viện Sinh học phân tử (IMB) thuộc Academia Sinica của Đài Loan nhằm tăng cường hợp tác học thuật trong lĩnh vực Sinh học cho giảng viên và sinh viên. Thông qua các chương trình Học bổng thực tập sinh mùa hè IBM và Giáo sư thỉnh giảng, mỗi năm có từ 1-2 sinh viên Khoa Sinh học được lựa chọn để tham gia các khóa thực tập mùa hè tại Viện Sinh học phân tử (IMB) thuộc Academia Sinica của Đài Loan. Đây là cơ hội tốt để sinh viên khoa Sinh tham gia hội nhập quốc tế để học tập tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm trong nghiên cứu.

File biên bản hợp tác: VNU and IMB AS MOU

Bài viết liên quan