Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 38 (Từ ngày 22/5/2023 – 26/5/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

22/5)

·         7h15 Trưởng Khoa dự lễ bế giảng năm học tại trường THPT chuyên KHTN

·         8h30 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp quy trình nhân sự PTN trọng điểm Enzyme & Protein

·         10h Ban LĐK họp TTLĐK và Bộ môn HSSHPT

·         14h Trưởng Khoa tiếp cán bộ – P 429 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·         14h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia tiếp đoàn ĐSQ Tây Ban Nha tại 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội

 

 

Thứ Ba

(23/5)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·

·         14h Trưởng Khoa tham gia tiếp đại biểu Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ – P.301 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·         14h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia tiếp đoàn đại biểu Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ – P.301 T1

 

 

Thứ Tư

(24/5)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         8h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp Hội đồng NCS, Viện nghiên cứu hải sản, Hải phòng (cả ngày)

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại phòng 430 – T1

·         13h-15h Trưởng Khoa dạy TA chuyên ngành – P 306 T5

·         16h-18h Trưởng Khoa dạy TA chuyên ngành – P 304 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·

Thứ Năm

(25/5)

·         9h30 Trưởng Khoa dự Hội nghị bầu Hội đồng Trường – tầng 7 T5

·         9h30 P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dự Hội nghị bầu Hội đồng Trường – tầng 7 T5

·         9h30 P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung dự Hội nghị bầu Hội đồng Trường – tầng 7 T5

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia đưa đoàn sinh viên tham dự kỳ thi “Olympic Sinh học Sinh viên toàn quốc lần 3” năm 2023 tại Trường ĐH Sư phạm TP. HCM đếm hết ngày 28/5/2023

·
Thứ Sáu

(26/5)

·         8h30 Trưởng Khoa họp chuyên đề của Đảng ủy trường – P 418 T1

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy môn Sinh thái học phục hồi.  Cao học, P.324

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·

·         15h Trưởng Khoa dạy Vi sinh vật học ứng dụng – P 303 T5

·         14 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy môn Đa dạng sinh học và bảo tồn.  Cao học, P.513

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·

Bài viết liên quan