Tin tức

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN TUYỂN SINH NGÀNH SINH DƯỢC HỌC TỪ NĂM 2023

Ngày 26/5/2023, ĐHQGHN đã ký quyết định số 1812/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo. Theo đó, chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sinh dược học được thông qua; giao cho Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức đào tạo thí điểm trình độ đại học ngành Sinh dược học theo đúng Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, các quy định hiện hành có liên quan.
🧬Ngành đào tạo Sinh dược học được mở xuất phát từ thực tế về nhu cầu xã hội đối với nguồn nhân lực có khả năng nghiên cứu cơ bản và thực hiện các kĩ thuật phân tích của lĩnh vực Sinh dược học, nhằm phát triển các nguồn dược liệu, dược phẩm mới và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cộng đồng; có năng lực nghiên cứu khoa học, có khả năng tiếp cận và ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến vào thực tiễn nghề nghiệp; và xuất phát từ năng lực đào tạo, chiến lược phát triển và tầm nhìn của Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
💃Chương trình đào tạo cử nhân Sinh dược học trang bị cho sinh viên phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản và kỹ năng về Sinh học và Sinh dược học, khả năng thực hành nghề nghiệp, thích ứng tốt với môi trường làm việc, có trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Sau khi tốt nghiệp sinh viên có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học sự sống, có trình độ chuyên môn tốt, có năng lực sáng tạo cao; có khả năng nghiên cứu cơ bản và thực hiện các kĩ thuật phân tích của lĩnh vực Sinh dược học, tham gia vào quá trình nghiên cứu phát triển thuốc, tư vấn thiết kế, đảm bảo chất lượng, đào tạo nhằm phát triển các nguồn dược liệu, dược phẩm mới và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cộng đồng; có năng lực nghiên cứu khoa học, có khả năng tiếp cận và ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến vào thực tiễn nghề nghiệp. Cử nhân Sinh dược học có chuyên môn và trình độ có thể đáp ứng và tham gia được các bậc đào tạo cao hơn, làm việc tại các cơ sở đào tạo, cơ sở y tế, nghiên cứu, sản xuất thuốc và các sản phẩm khác của ngành dược trong nước và quốc tế.
🌿Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2023:
50 chỉ tiêu
🌿Tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi THPT 2023
A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A02: Toán, Vật lý, Sinh học
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Một số bài viết liên quan:

Bài viết liên quan