Contact information

Phòng 427, nhà T1
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

(+84-24) 38584734

(+84-24) 38582069

Send a message to the faculty