Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 7 (Từ 17/10/2022-21/10/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(17/10)

·      8h00 Trưởng Khoa Họp tại Sở Giáo dục HN

·      10h00 Trưởng Khoa Dạy 303 T4

·      10h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·      13h30 Trưởng Khoa Họp tại Sở Giáo dục HN

·      16h-18h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy học tại P.511-T4, ĐVH ĐVCXS K66 SH

 

Thứ Ba

(18/10)

 

•    9h – 12h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy PPL trong NCKHSS cho K64QTS – P 503 T3·      13h00 Trưởng Khoa Dạy 508-T3

·      P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Làm việc nhóm chuyên môn

 

Thứ Tư

(19/10)

 

•    9h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc với Học viện Nông nghiệp

•    P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại phòng 430 -T1

·      13h30 Trưởng Khoa Họp tại ĐH Sư phạm Hà Nội

·      14 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh đánh giá thẩm định chuyên đề, P.428, T1

·      14h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự Hội đồng đánh giá sản phẩm đề tài

Thứ Năm

(20/10)

·      9h00 Trưởng Khoa Dạy 208 T5

·      9h-12h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy PPL trong NCKHSS cho K64CNSH – P 303 T4

·      9h-12h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy học tại P.413-T5, SH Biển K64 QT

Thứ Sáu

(21/10)

·      9h00 Trưởng Khoa Dự Bảo vệ tại ĐHBK Hà Nội

·      9h-12h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy Nguyên tắc phân loại sinh vật (K65 CNSH), 303 T4

·      P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Trực tại P 430 T1

·      P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học. 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội

·      13h00 Trưởng Khoa Dạy 504T3
Thứ Bảy

(22/10)

•    P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy chuyên đề Côn trùng học (P.325 T1)

•    P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy PP NC cá

Bài viết liên quan