Lịch làm việc của khoa

Lich làm việc của Ban LĐK tuần thứ 6 (Từ 10/10/2022-14/10/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(10/10)

·      8h00 Trưởng Khoa Họp tại Sở Giáo dục HN

·      P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Dự hội thảo ở Viện KH lâm nghiệp

·      13h00 Trưởng Khoa Dạy 506-T3

·      16h-18h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy học tại P.511-T4, ĐVH ĐVCXS K66 SH

 

Thứ Ba

(11/10)

 

•    9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Hội thảo tại Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật

•    9h – 12h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy PPL trong NCKHSS cho K64QTS – P 503 T3

·      13h00 Trưởng Khoa Dạy 508-T3

·      13h – 16h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy Vi sinh ứng dụng cho K64SH – P 104 T5

 

Thứ Tư

(12/10)

 

•    P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Làm việc nhóm chuyên môn

•    P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại phòng 430 -T1

P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Làm việc nhóm chuyên môn
Thứ Năm

(13/10)

·      Trưởng Khoa Họp tại Sở Giáo dục HN (cả ngày)

·      9h-12h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy PPL trong NCKHSS cho K64CNSH – P 303 T4

·      9h-12h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy cao học. P107-T2

Thứ Sáu

(14/10)

•    9h-12h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy Nguyên tắc phân loại sinh vật (K65 CNSH), 303 T4

•    P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Trực tại P 430 T1

•   9h00  P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp về phần mềm tính giờ làm việc GV,NCV P.418-T1

·      13h00 Trưởng Khoa Dạy 504T3

·      15h00 Trưởng Khoa và các P. Trưởng Khoa họp Hội đồng KH&ĐT Khoa tại VPK

Thứ Bảy

(15/10)

•    P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy chuyên đề Côn trùng học (P.325 T1)

 

Bài viết liên quan