Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 48 (Từ ngày 01/8/2022-05/8/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(01/8)

·  8h30 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Họp BGH về xây dựng cơ sở tại Hòa lạc P301

• P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Khảo sát thực địa và thu mẫu tại Bình Thuận đến hết ngày 07/8/2022

 

 

Thứ Ba

(02/8)

 

• P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P 430 T1

·  14h00 P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

 

 

·  14h00 Trưởng Khoa Họp phòng Thí nghiệm trọng điểm

·  P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Làm việc nhóm thư ký kiểm định (P.428, T1)

·  P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

 

Thứ Tư

(03/8)

 

• P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Làm việc với nhóm thư kí kiểm định (cả ngày P.428, T1)·  14h00 Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Năm

(04/8)

 

·  8h30 Trưởng Khoa Họp BTC Olympic sinh viên Phòng 301 T1

·  P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Làm việc về thiết bị bổ sung cho dự án TCNL TTNCKHSS (dự kiến)

Thứ Sáu

(05/8)

·  9h00 Trưởng Khoa Bảo vệ luận án TS ở VSDTTW

·   P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Trực tại P 430 T1

Bài viết liên quan