Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 46 (Từ ngày 17/7/2023-22/7/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

17/7)

·         9h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa họp với Ban liên lạc cựu SV Khoa

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh tham dự hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, P325.T1

·         14h Trưởng Khoa tiếp cán bộ (P 429 T1)

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Trao đổi về dịch vụ đào tạo kỹ thuật nuôi cấy tế bào

 

Thứ Ba

(18/7)

·         8h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp Hội đồng GS cơ sở P301

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp nhóm đề tài

·         14h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp HĐ GS sơ sở P301

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc nhóm chuyên môn

 

Thứ Tư

(19/7)

 

·         Ban LĐK họp TTLĐ Khoa tại VPK·         Ban LĐK Tham gia Trường hè 2023.
Thứ Năm

(20/7)

·         Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Họp HĐ chức danh cấp CS (cả ngày)

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại P.430 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn
Thứ Sáu (21/7)·         Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp HĐ chức danh cấp CS (cả ngày)

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung họp đề tài trên bộ Y tế

·         P. Trưởng Khoa Nguyến Thành Nam làm việc tại Bảo tàng Sinh học

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc nhóm chuyên môn
Thứ Bảy (22/7)·         9h Trưởng Khoa họp Hội đồng Trường, P418 T1·

Bài viết liên quan