Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 4 (Từ 26/9/2022-30/9/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(26/9)

·      9h00 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp đề tài nhiệm vụ Quốc chí VPK

·      10h00 Trưởng Khoa Dạy 303T4

·      9h – 12h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy VSV học cho K66TNS – P 413 T5

·      9h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp Bộ môn

·      13h00 Trưởng Khoa Dạy 506-T3

·      13h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc với đối tác

·         13h-15h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy học tại P.512-T4, SHUD&BT ĐVCXS K64 CNSH-CLC, lớp 1; 16h-18h Dạy học tại P.511-T4, ĐVH ĐVCXS K66 SH

 

 

Thứ Ba

(27/9)

 

·      9h00 Trưởng Khoa Dự bảo vệ HĐ NCS P418T1

·      Trưởng Khoa Chấm thi ĐHNL tại ĐHQGHN

·      9h – 12h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy PPL trong NCKHSS cho K64QTS – P 503 T3

·      P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dự Buổi đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ. P.401-T1

·      13h00 Trưởng Khoa Dạy 508-T3

·      Trưởng Khoa Chấm thi ĐHNL tại ĐHQGHN

·      13h – 16h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy Vi sinh ứng dụng cho K64SH – P 104 T5

·      P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc với BTK ngành mới Sinh dược học (dự kiến). P430-T1

 

Thứ Tư

(28/9)

 

•    P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Làm việc nhóm chuyên môn

•    P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại phòng 430 -T1

·      14 Trưởng Khoa Họp phòng trọng điểm 416 T1

·      P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Làm việc nhóm chuyên môn

·      13h-15h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy học tại P.505-T3, SHUD&BT ĐVCXS K64 CNSH-CLC, lớp 2

Thứ Năm

(29/9)

·      9h00 Trưởng Khoa Dạy 203 T5

·      9h-12h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy PPL trong NCKHSS cho K64CNSH – P 303 T4

·      9h-12h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy học tại P.413-T5, SH Biển K64 QT

•    14h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải tham gia làm việc với tập đoàn SK – P 301 T1

•    14h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia làm việc với tập đoàn SK, Hàn Quốc. P.301-T1

Thứ Sáu

(30/9)

•    9h-12h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy Nguyên tắc phân loại sinh vật (K65 CNSH), 304 T4

•    P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Trực tại P 430 T1

•    P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học. 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội

·      13h00 Trưởng Khoa Dạy 208T5

·         13h-15h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy VSV học cho K65QTS – P 410 T5

·      P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Dự bảo vệ đề cương NCS tại BM (dự kiến)

 

Bài viết liên quan