Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 39 (Từ ngày 29/5/2023 đến 02/6/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

29/5)

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn·         14h Trưởng Khoa tiếp cán bộ – P429 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Bảo vệ cao học

 

Thứ Ba

(30/5)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Bảo vệ KLTN

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Bảo vệ KLTN
 

Thứ Tư

(31/5)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại phòng 430 – T1

·         8h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp Hội bảo vệ khóa luận (cả ngày), P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Bảo vệ KLTNP.325, T1

·

·         14h30 Trưởng Khoa báo cáo tiến độ đề tài tại Bộ KHCN

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Bảo vệ KLTN

Thứ Năm

(01/6)

·         Trưởng Khoa Dự Hội đồng bảo vệ KLTN tại Bộ môn VSV học (cả ngày)

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·         16h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp Hội đồng TS THPT chuyên P. 418, nhà T1.

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

Thứ Sáu

(02/6)

·         Trưởng Khoa Dự Hội đồng bảo vệ KLTN tại Bộ môn VSV học (cả ngày)

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia Hội đồng chấm KLTN K64 tại BM ĐVH&BT. P. 332 T1

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy môn Sinh thái học phục hồi.  Cao học, P.324

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn
Chủ Nhật (04/6)P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Coi thi trung học phổ thông chuyên (cả ngày)

Bài viết liên quan