Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 36 (Từ ngày 08/5/2023 đến 12/5/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

08/5)

·         9h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp tuyển sinh – P 301 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         14h Trưởng Khoa tiếp cán bộ – P 429 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung họp tổ bộ môn

·         14 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dự hội đồng bảo vệ luận án TS.

 

Thứ Ba

(09/5)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         9h – 12h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy môn Các nguyên lý của sinh học bảo tồn, P313, T5

·         14h họp Hội đồng chức danh cấp cơ sở

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dạy lớp K67 CLC

·         14 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp HĐGS cơ sở

 

Thứ Tư

(10/5)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn·         13h-15h Trưởng Khoa dạy TA chuyên ngành – P 306 T5

·         16h-18h Trưởng Khoa dạy TA chuyên ngành – P 304 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         13h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham dự chương trình Giới thiệu chuyên ngành Khoa Sinh học. HT tầng 7 – T5

Thứ Năm

(11/5)

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy môn Sinh thái học phục hồi.  Cao học, P.324

·         9h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp Bộ môn. P. 332 – T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dạy lớp K67 CLC

·         16h-18h P Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy ĐVH ĐVCXS lớp ĐTCNKHTN K66. P. 304-T5

Thứ Sáu

(12/5)

·         9h Trưởng Khoa dạy Cao học – P 317 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc tại Vinmec

·         15h Trưởng Khoa dạy Vi sinh vật học ứng dụng – P 303 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dạy lớp K67 CLC

Chủ Nhật

(14/5)

·         8h00 Ban LĐK Tham dự chương trình BIO CAREER DAY 2023.

Bài viết liên quan