Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 35 (Từ 01/5/2023-05/5/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

01/5)

·       Ban LĐK Nghỉ lễ đến hết ngày 3/5·
 

Thứ Ba

(02/5)

 

··
 

Thứ Tư

(03/5)

 

··
Thứ Năm

(04/5)

·         9h Ban LĐK họp trưởng đơn vị Khoa

·         10h30 Ban LĐK họp tập thể LĐ Khoa

·         14h Trưởng Khoa họp Hội đồng KHĐT trường

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn; Dạy K67 CLC

·         16h-18h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy ĐVH ĐVCXS lớp ĐTCNKHTN K66. P. 304-T5

 

Thứ Sáu

(05/5)

·         9h Trưởng Khoa dạy Cao học – P 317 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·

·         15h Trưởng Khoa dạy Vi sinh vật học ứng dụng – P 303 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn; Dạy K67 CLC

 

Thứ Bảy

(06/5)

·         Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Xét tuyển sau Đại học

Bài viết liên quan