Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 34 (Từ ngày 24/4/2023 đến 28/4/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

24/4)

·         9h Trưởng Khoa dự họp với ĐH Valladolid – P 301 T1

·         Trưởng Khoa làm việc tại Khoa

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         9h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Bộ môn. P. 332 – T1

·         14h Trưởng Khoa tiếp cán bộ – P429 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         14 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp triển khai đề tài

 

Thứ Ba

(25/4)

 

·         9h họp tuyển sinh SĐH

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         9h – 12h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy môn Các nguyên lý của sinh học bảo tồn, P313, T5

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Chấm thi báo cáo HNKHSV cấp Trường

 

Thứ Tư

(26/4)

 

·         Trưởng Khoa họp với BQL dự án ĐHQGHN

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Đi thực địa VQG Xuân Sơn đến hết tuần

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

Thứ Năm

(27/4)

·         9h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung;

P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dự Tọa đàm BIOCONNECT

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Chấm thi báo cáo HNKHSV cấp Trường

·         Trưởng Khoa Làm việc tại Khoa

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thin Mỹ Nhung dạy lớp K67 CLC

·         16h-18h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy ĐVH ĐVCXS lớp ĐTCNKHTN K66. P. 304-T5

Thứ Sáu

(28/4)

·         9h Trưởng Khoa dạy Cao học – P 317 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học. 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

·         15h Trưởng Khoa dạy Vi sinh vật học ứng dụng – P 303 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

Bài viết liên quan