Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 33 (Từ ngày 17/4/2023 đến 21/4/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

17/4)

·         8h30 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp nhân sự tại Bộ môn HSSHPT – P 238 T1

·         10 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp về đào tạo với Trường, P.301

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         14h Trưởng Khoa tiếp cán bộ – P 429 T1

·         15h – 18h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy môn PPLTNCKHSS cho lớp CNSHCLC (2), 301 T4

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc với BTK ngành mới. VPK

 

Thứ Ba

(18/4)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         9h – 12h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy môn Các nguyên lý của sinh học bảo tồn, P313, T5

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Gặp gỡ đối tác “Thực tập Thực tế” cho SV K65 CNSH-CLC

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Gặp gỡ đối tác “Thực tập Thực tế” cho SV K65 CNSH-CLC

·         16h-18h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dạy lớp K67 CLC

 

Thứ Tư

(19/4)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         7h – 10h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy môn PPLTNCKHSS cho lớp CNSHCLC (1), 305 T2

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Gặp gỡ đối tác “Thực tập Thực tế” cho SV K65 CNSH-CLC

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         14h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung dự họp đánh giá hiệu quả các dự án – P301 T1

·         14 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp triển khai đề tài

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Gặp gỡ đối tác “Thực tập Thực tế” cho SV K65 CNSH-CLC

 

Thứ Năm

(20/4)

·         Trưởng Khoa Dạy Cao học (dự kiến)

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy môn Sinh thái học phục hồi.  Cao học, P.324

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Gặp gỡ đối tác “Thực tập Thực tế” cho SV K65 CNSH-CLC

 

·         Trưởng Khoa Làm việc tại Khoa

·         16h-18h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy ĐVH ĐVCXS lớp ĐTCNKHTN K66. P. 304-T5

·         16h-18h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dạy lớp K67 CLC

Thứ Sáu

(21/4)

·         Trưởng Khoa Làm việc tại Khoa

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học. 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc tại Khoa

·         15h Trưởng Khoa dạy Vi sinh vật học ứng dụng – P 303 T5

·         13h-15h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dạy lớp K67 CLC; làm việc chuyên môn

·

Bài viết liên quan