Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 30 (Từ ngày 27/3/2023-31/3/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

27/3)

·         8h30 Ban LĐK họp BLĐK – VPK

·         9h30 Ban LĐK họp xét kí tiếp HĐ cho TS. PT Khá

·         10h30 Trưởng Khoa họp Bộ môn

·         14h Trưởng Khoa tiếp cán bộ – P 429 T1

·         15h – 18h Trưởng Khoa dạy PPLNCKHSS – P 301 T4

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

 

Thứ Ba

(28/3)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         9 h – 12 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy môn Các nguyên lý của sinh học bảo tồn, P313, T5

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

 

Thứ Tư

(29/3)

 

·         7h-10h Trưởng Khoa dạy PPLNCKHSS – P 301 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại P. 430 – T1

·         14h Trưởng Khoa họp sơ kết Đảng bộ giữa nhiệm kì  – P 418 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         14 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp nhóm triển khai đề tài

Thứ Năm

(30/3)

·         Trưởng Khoa Làm việc tại Khoa

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp BTC ngày hội giới thiệu việc làm cho sinh viên. VPK

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy môn Sinh thái học phụ hồi.  Cao học, P.324

·         Trưởng Khoa Làm việc tại Khoa

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         16h-18h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy ĐVH ĐVCXS lớp ĐTCNKHTN K66. P. 304-T5

Thứ Sáu

(31/3)

·         Trưởng Khoa Chuẩn bị cho họp chi bộ

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         Trưởng Khoa Làm việc tại Khoa

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         14h-17h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy ĐDSH và BT. CH K31. P. 513 – T5

Bài viết liên quan