Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 26 (từ ngày 27/02/2023- 03/3/2023

NgàySángChiều
Thứ Hai

(27/02)

·         9h Ban LĐK họp chi bộ và TTLĐK – VPK·         14h – 17h Trưởng Khoa tiếp cán bộ – P 429 T1

·         14 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam  Họp nhóm chuẩn bị thực tập thiên nhiên

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

 

Thứ Ba

(28/02)

 

·         9h-12h Trưởng Khoa dạy TA học thuật cho CH – P 513 T5

·         9 h – 12 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy môn Các nguyên lý của sinh học bảo tồn, P313, T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn; 16-18h dạy Sinh học tế bào K67 CLC

 

Thứ Tư

(01/3)

 

·         10h30 Trưởng Khoa họp Hội đồng xét TN Cao học của Trường – P 301 T1

·         10h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ  Nhung Họp nhóm đề tài

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực P.430 T1

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

 

Thứ Năm

(02/3)

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         9h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp cùng Trưởng các Bộ môn về TTTN cho Sv K66. VPK (Dự kiến)

·         13h-16h Trưởng Khoa dạy VSV học ứng dụng – P 311 T5

·         16h-18h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung dạy Sinh học tế bào K67 CLC

·         13h-15h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy ĐVH ĐVCXS lớp QT K66. P. 404-T5; 16h-18h Dạy ĐVH ĐVCXS lớp ĐTCNKHTN K66. P. 304-T5

Thứ Sáu

(03/3)

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học·         13h-16h Trưởng Khoa dạy VSV học ứng dụng – P311 T5

·         13-15h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung dạy Sinh học tế bào K67 CLC; Làm việc chuyên môn

·         14h-17h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy Đa dạng Sinh học và Bảo tồn. K31 Cao học

Bài viết liên quan