Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 23 (Từ ngày 06/2/2023 – 10/2/2023)

 

NgàySángChiều
Thứ Hai

(06/02)

·        Ban LĐK họp chi ủy và tham gia họp với BM ĐV học và Bảo tồn (9h00)·        Trưởng Khoa tiếp cán bộ tại P 430 T1 (14h00 -17h00)

·        P.Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn và họp đề tài (15h30)

 

Thứ Ba

(07/02)

 

·        Trưởng Khoa họp thanh lý tài sản (8h30) và làm việc nhóm chuyên môn

·        P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy môn Các nguyên lý của sinh học bảo tồn (9h00 -12h00)

·        P.Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung dạy Sinh học tế bào (7h00 -9h00) và làm việc nhóm chuyên môn

·        Trưởng Khoa làm việc nhóm chuyên môn

·        P.Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc nhóm chuyên môn và dạy Sinh học tế bào K67 CLC (16h00 -18h00)

 

Thứ Tư

(08/02)

 

·        Trưởng Khoa tham gia tọa đàm tại Ban tuyên giáo TƯ

·        P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực P.430 T1

·        P.Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc nhóm chuyên môn

·        Trưởng Khoa tham gia họp với BM SLH và SH người

·        P.Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc nhóm chuyên môn

 

Thứ Năm

(09/02)

 

·        Trưởng Khoa dự HNTK công tác Đảng tại Nhà khách ĐHQGHN tại Hòa Lạc

·        P.Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc nhóm chuyên môn

·   Trưởng Khoa dạy VSV học ứng dụng tại   P 311 T5 (13h00 – 16h00)

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam  dạy ĐVH ĐVCXS lớp QT K66. P. 404-T5 (13h00 -15h00) và dạy ĐVH ĐVCXS lớp ĐTCNKHTN K66. P. 304-T5 (16h00 -18h00)

·  P.Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung dạy Sinh học tế bào K67 CLC (13h00 -15h00)

Thứ Sáu

(10/02)

·        Trưởng Khoa  đi công tác Bình Định đến ngày 12/2/2023

·        P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh – Nguyễn Thành Nam tham dự Hội nghị giao ban công tác đào tạo HK II/2022-2023 của Trường. P.418-T1 (8h30)

·        P.Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc nhóm chuyên môn

·        P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng Sinh học. 19 Lê Thánh Tông.

·        P.Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc nhóm chuyên môn và dạy Sinh học tế bào K67 CLC (16h00 -18h00)

Bài viết liên quan