Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 18 (Từ ngày 02/01/2023-06/01/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(02/01)

NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH

 

Thứ Ba

(03/01)

 

·         9h Trưởng Khoa họp BLDK (dự kiến)

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy chuyên đề cao học

·         9h30 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc với nhóm Trợ lý ĐT ĐH và CTSV. P. 430 T1

·         16h Trưởng Khoa dự HĐ bảo vệ LATS (online)

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia làm việc với Ban Đào tạo ĐHQGHN. Hòa Lạc

 

Thứ Tư

(04/01)

 

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại Phòng 430 T1·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn
Thứ Năm

(05/01)

··         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn
Thứ Sáu

(06/01)

·         9h Trưởng Khoa dự lễ bổ nhiệm GS/PGS của trường – P 418 T1

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy chuyên đề cao học

·         8h30 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia Hội đồng thẩm định khung chương trình đào tạo ThS tại Trường Quốc tế, ĐHQGHN.

·         14 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp hội đồng ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

·         14h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham dự Hội đồng điều chỉnh CTĐT của Trường. P.301 – T1 (dự kiến)

Thứ Bảy

(31/12)

·         9h Trưởng Khoa dạy chuyên đề VSV và XLMT

Bài viết liên quan