Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 13 (Từ 28/11/2022- 02/12/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(28/11)

·         8h00 Trưởng Khoa họp với ĐH KU Leuven – P 301 T1

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp bộ môn

·         9h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham dự Họp đánh giá nhiệm kỳ Trưởng BM HS&SHPT. P.238-T1

·         14h Ban LĐK họp chi bộ

·         16h-18h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy học tại P.511-T4, ĐVH ĐVCXS K66 SH

 

Thứ Ba

(29/11)

 

·         8h30 Trưởng Khoa dự lễ kỉ niệm thành lập Viện NC hệ gen

·         Dạy PPLNCKH

·         10h-11h30 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tiếp đoàn công tác của Trường ĐH KU Leuven, Bỉ. P.428-T1

·         13h-15h Trưởng Khoa dạy Tiếng Anh chuyên ngành  – P 211 T5

·         15h tiếp đoàn CIAT

•    14 h P. Trưởng Khoa Họp chuẩn bị công tác kiểm định với Trường, P401 nhà T1;16-18 h dạy ĐVH ĐVKXS (QT) P.404T5

• 14h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp thường trực BTK ngành Sinh dược. P428-T1

 

 

Thứ Tư

(30/11)

 

·         9h Ban LĐK dự buổi bỏ phiếu NGUT và bổ nhiệm lại PTK NV Vịnh

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại Phòng 430 T1

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         13h30 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia Buổi Seminar đánh giá LA của NCS. P.441B-T8

Thứ Năm

(01/12)

·         9h-12h Trưởng Khoa dạy PPLNCKH

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Chuẩn bị công tác kiểm định cùng nhóm thư ký (Cả ngày)

·         9h-12h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy học tại P.413-T5, SH Biển K64 QT

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn
Thứ Sáu

(02/12)

·         P. Trưởng Khoa Làm việc tại Bảo tàng Sinh học·         14h Trưởng Khoa dạy Cơ sở STVSV cho Cao học

·         14 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Làm việc với Trường về kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ kiểm định

Thứ Bảy

(03/12)

• P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy chuyên đề Côn trùng học (P.325 T1)

• P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia chương trình thăm quan Đài Thiên văn Hòa Lạc, Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc, Hà Nội – Hệ ĐT CNKHTN

Bài viết liên quan