Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 12 (Từ ngày 21/11/2022- 25/11/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(21/11)

·         8h30 Trưởng Khoa họp

·         Trưởng Khoa Trực tại VPK

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh làm việc với nhóm thư ký kiểm định , VPK, P.428, T1

·         Trưởng Khoa Trực tại VPK

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh làm việc với nhóm thư ký kiểm định , VPK, P.428, T1

·         16h-18h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy học tại P.511-T4, ĐVH ĐVCXS K66 SH

 

Thứ Ba

(22/11)

 

·         9h-12h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy PPLNCKH

·         9 h làm việc với nhóm thư ký kiểm định , VPK, P.428, T1

·         15h30 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Chi ủy

·         16-18 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy ĐVH ĐVKXS (QT) P.404T5

 

Thứ Tư

(23/11)

 

·         Trưởng Khoa Dự Hội thảo KH tại Viện VSV và CNSH

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại Phòng 430 T1

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn
Thứ Năm

(24/11)

·         Trưởng Khoa 9h-12h dạy PPLNCKH

·         9h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc với BTK ngành Sinh dược học (dự kiến). VPK Sinh học

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn
Thứ Sáu

(25/11)

·         Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Thăm và làm việc với Khoa Dược – ĐH Phenikaa

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia thăm và làm việc với Khoa Dược, Trường ĐH Phenikaa

·         Ban LĐK làm việc tại Khoa
Thứ Bảy

(26/11)

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy chuyên đề Côn trùng học (P.325 T1)

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia chương trình thăm quan Đài Thiên văn Hòa Lạc, Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc, Hà Nội – Hệ ĐT CNKHTN

·

Bài viết liên quan